1. Akademiska bokhandeln

  Akademiska bokhandeln, finska Akateeminen kirjakauppa, Helsingfors, en av Nordens största bokhandlare, grundad 1893 och 1930 inköpt av Stockmann Oyj Abp.
 2. Akademiska palmen

  Akademiska palmen, franska Ordre des Palmes académiques, orden instiftad 1808 av Napoleon I i form av hederstitlar för universitetsstaten med ämbetsbroderier på uniform.
 3. Akademiska kapellet

  Akademiska kapellet kallas den officiella musikensemble som återfinns vid Uppsala, Åbo (numera Helsingfors) och Lunds universitet.
 4. akademisk kvart

  akademisk kvart, vid svenska universitet kvarten mellan utsatt tid, normalt hel timme, och verklig tid för t.ex. en föreläsnings början.

 5. Akademiska Föreningen i Lund

  Akademiska Föreningen i Lund, AF, sammanslutning för studenter och äldre akademiker vid universitetet i Lund, bildad 1830.
 6. Svenska Akademiens översättarpris

  Svenska Akademiens översättarpris, pris instiftat 1953 med bidrag från Bonniers och Norstedts förlag, vissa år även från Rabén & Sjögrens förlag, avsett att belöna utmärkta översättningar till svenska språket.
 7. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 8. akademist

  akademis´t subst. ~en ~er ORDLED: akadem-ist-en
  Svensk ordbok
 9. akademisk

  akade´misk adj. ~t ORDLED: akadem-isk
  Svensk ordbok
 10. akademiker

  akade´miker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: akadem-ik-ern
  Svensk ordbok