1. akademiker

  akade´miker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: akadem-ik-ern
  Svensk ordbok
 2. Franska akademien

  Franska akademien, se Académie Française.
 3. Musikaliska akademien

  Musikaliska akademien, egentligen Kungl. Musikaliska akademien, akademi grundad i Stockholm 1771 av en krets amatörer och yrkesmusiker, med sina första stadgar fastställda av Gustav  III.
 4. Gastronomiska Akademien

  Gastronomiska Akademien, egentligen Svenska Gastronomiska Akademien, Stockholm, sällskap stiftat 1958.
 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 7. Gustav Adolfs Akademien

  Gustav Adolfs Akademien, egentligen Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, akademi grundad 1932 i Uppsala i samband med 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död.
 8. Orhan Pamuk

  Pamuk, Orhan, född 7 juni 1952, turkisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2006.
 9. Kvinnliga Akademikers Förening

  Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, kontaktorganisation för kvinnliga akademiker, grundad 1904 under benämningen Akademiskt bildade kvinnors förening; nuvarande namn sedan 1947.
 10. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, ordbok i två band utgiven 2009.