1. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 2. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 3. geografi

  geografi betecknar dels ett allmänt kunskapsområde, dels en vetenskaplig disciplin.
 4. handelshögskola

  handelshögskola, ekonomihögskola, läroanstalt på högskolenivå för undervisning och forskning om privat och offentligt näringsliv.
 5. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 8. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 9. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 10. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.