1. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 2. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 3. förvaltningsutskott

  förval`tningsutskott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-valt-nings--ut-skott-et
  Svensk ordbok
 4. normerande

  norme´rande adj., ingen böjning ORDLED: norm-er-ande
  Svensk ordbok
 5. räntmästare

  rän`tmästare subst. ~n äv. räntmästarn, plur. ~, best. plur. räntmästarna ORDLED: ränt--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 6. ordlista

  o`rdlista subst. ~n ordlistor ORDLED: ord--list-an
  Svensk ordbok
 7. preses

  pre´ses subst., best. f. ~, plur. presides äv. ~ar, n-genus ORDLED: pre-ses
  Svensk ordbok
 8. rikslikare

  rik`slikare subst. ~n äv. rikslikarn, plur. ~, best. plur. rikslikarna ORDLED: riks--lik-ar-en
  Svensk ordbok
 9. äreminne

  ä`reminne subst. ~t ~n ORDLED: äre--minn-et
  Svensk ordbok
 10. vildvuxen

  vil`dvuxen adj. vildvuxet vildvuxna ORDLED: vild--vux-en
  Svensk ordbok