1. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 2. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.

 3. akademisk frihet

  akademisk frihet, den marginal av frihet som institutioner inom utbildningsväsendet åtnjuter i förhållande främst till statliga organ, såsom regering och centrala ämbetsverk, men även till kyrkan.
 4. akademisk

  akademisk, som står i samband med eller hör till ett universitet, en högskola, en akademi, ett vetenskapligt eller konstnärligt samfund; vetenskaplig, lärd, formellt högtidlig; även verklighetsfrämmande, abstrakt eller form- och traditionsbunden, steril (jämför akademisk konst).
 5. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 6. akademisk idrott

  akademisk idrott, studentidrott, universitets- och högskoleidrott, är i Sverige organiserad i det 1913 grundade Sveriges akademiska idrottsförbund (SAIF).
 7. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 8. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 9. akademisk avhandling

  akademisk avhandling, skriftligt lärdomsprov för avläggande av vissa akademiska examina.
 10. Nordens folkliga akademi

  Nordens folkliga akademi, NFA, tidigare utvecklings- och kunskapscentrum för nordisk och internationell folkbildning och vuxenundervisning.