1. Jacob Berzelius

  Berzelius, Jöns Jacob, född 20 augusti 1779, död 7 augusti 1848, kemist, en av Sveriges internationellt mest berömda naturforskare.
 2. akademihemman

  akademihemman, benämning på jordbruksfastigheter tillhörande Lunds och Uppsala universitet.
 3. Akademiförlaget AB

  Akademiförlaget AB, Göteborg, bokförlag grundat 1874 som förlagsverksamhet inom Gumperts Bokhandel, från 1960 med nuvarande namn.
 4. Akademien för de fria konsterna

  Akademien för de fria konsterna, officiellt namn på Konstakademien.
 5. Akademiskt mästerskap

  Akademiskt mästerskap, AM, mästerskapstävling för studenter.
 6. akademisk kvart

  akademisk kvart, vid svenska universitet kvarten mellan utsatt tid, normalt hel timme, och verklig tid för t.ex. en föreläsnings början.

 7. Akademiskt bildade kvinnors förening

  Akademiskt bildade kvinnors förening, 1904–47 benämning på Kvinnliga Akademikers Förening.
 8. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.

 9. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 10. Arkadiernas akademi

  Arkadiernas akademi i Rom, se Arcadia.