1. olympisk akademi

  olympisk akademi, institution för forskning och studier om den olympiska rörelsen och filosofin.
 2. Danske Akademi

  Danske Akademi , egentligen Det Danske Akademi, dansk akademi för språk och litteratur, inrättad 1960, med 16 ledamöter; från 1971 kan ledamöter övergå till passivt ledamotskap.
 3. pedagogisk akademi

  pedagogisk akademi, lärt samfund med syfte att främja pedagogisk forskning och dess praktiska tillämpning.
 4. Finlands Akademi

  Finlands Akademi, centralorgan för den vetenskapliga forskningen i Finland.
 5. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 6. Tredje världens akademi

  Tredje världens akademi, tidigare svensk benämning på The World Academy of Sciences.
 7. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 8. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 9. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 10. akademisekreterare

  akademisekreterare, till 1964 benämning på chefen för kansliet vid svenska universitet.