1. akademifogde

  akademifogde, tjänsteman vid Uppsala universitet med huvudansvar för universitetets jordbruksförvaltning.
 2. akademiräntmästare

  akademiräntmästare, till 1964 benämning på chefen för den ekonomiska förvaltningen vid svenska universitet.
 3. Akademibokhandelsgruppen AB

  Akademibokhandelsgruppen AB, Stockholm, bokhandelsföretag.

 4. Akademie für die Wissenschaft des Judentums

  Akademie für die Wissenschaft des Judentums grundades i Berlin 1919 på initiativ av Franz Rosenzweig.
 5. Akademikerförbundet SSR

  Akademikerförbundet SSR, fackförbund inom Saco som organiserar akademiker med examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar, t.ex. socionomer, beteendevetare, ekonomer, samhälls- och personalvetare.
 6. Akademiska bokhandeln

  Akademiska bokhandeln, finska Akateeminen kirjakauppa, Helsingfors, en av Nordens största bokhandlare, grundad 1893 och 1930 inköpt av Stockmann Oyj Abp.
 7. Akademiska palmen

  Akademiska palmen, franska Ordre des Palmes académiques, orden instiftad 1808 av Napoleon I i form av hederstitlar för universitetsstaten med ämbetsbroderier på uniform.
 8. Akademiska kapellet

  Akademiska kapellet kallas den officiella musikensemble som återfinns vid Uppsala, Åbo (numera Helsingfors) och Lunds universitet.
 9. akademisk konst

  akademisk konst, vanligen benämning på bildkonst eller arkitektur som anses ha en bunden, konventionell hållning.
 10. Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Akademiska sjukhuset i Uppsala, regionsjukhus och undervisningssjukhus för Uppsala universitet, grundat 1708 som Nosocomium Academicum i det s.k. Oxenstiernska huset.