1. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 2. Franska akademien

  Franska akademien, se Académie Française.
 3. Gastronomiska Akademien

  Gastronomiska Akademien, egentligen Svenska Gastronomiska Akademien, Stockholm, sällskap stiftat 1958.
 4. Vadstena-Akademien

  Vadstena-Akademien, egentligen Stiftelsen internationella Vadstena-Akademien, musikakademi, grundad 1964 av sångpedagogen Ingrid Maria Rappe ( 1915–94).
 5. Musikaliska akademien

  Musikaliska akademien, egentligen Kungl. Musikaliska akademien, akademi grundad i Stockholm 1771 av en krets amatörer och yrkesmusiker, med sina första stadgar fastställda av Gustav  III.
 6. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

  Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO, ordbok i två band utgiven 2009.
 7. Gustav Adolfs Akademien

  Gustav Adolfs Akademien, egentligen Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, akademi grundad 1932 i Uppsala i samband med 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död.
 8. Svenska Akademiens ordlista

  Svenska Akademiens ordlista, egentligen Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, ordlista vars senaste upplaga i praktiken är normerande för stavning, uttal och böjning av svenska ord.

 9. Akademien för de fria konsterna

  Akademien för de fria konsterna, officiellt namn på Konstakademien.
 10. Svenska Akademiens ordbok

  Svenska Akademiens ordbok, SAOB, ordbok över svenska språket från 1521 och framåt, utgiven sedan 1898 av Svenska Akademien och med redaktion i Lund.