1. Musikaliska akademiens bibliotek

  Musikaliska akademiens bibliotek, till 1996 namnet på Statens musikbibliotek.
 2. Svenska Akademiens grammatik

  Svenska Akademiens grammatik, SAG, grammatikprojekt initierat av Svenska Akademien 1986 och utgivet i fyra band 1999 med Ulf Teleman (huvudred.), Staffan Hellberg och Erik Andersson (under de första åren) som författare.
 3. Svenska Akademiens nordiska pris

  Svenska Akademiens nordiska pris instiftades i samband med Akademiens 200-årsjubileum 1986.
 4. Svenska Akademiens Finlandspris

  Svenska Akademiens Finlandspris, pris instiftat 1966 som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.
 5. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 6. Svenska Akademiens kungliga pris

  Svenska Akademiens kungliga pris instiftades 1835 av Karl XIV Johan och bekostas fortfarande av kungen ur privata medel.
 7. Svenska Akademiens teaterpris

  Svenska Akademiens teaterpris instiftades 1963 i samband med Kungliga Dramatiska Teaterns 175-årsjubileum.
 8. Doris Lessing

  Lessing, Doris, född Tayler 22 oktober 1919, död 17 november 2013, brittisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2007.
 9. Katarina Frostenson

  Frostenson, Katarina, född 5 mars 1953, författare, ledamot av Svenska Akademien 1992–2019; brorsdotter till Anders Frostenson.

 10. Bo Ralph

  Ralph, Bo, född 1945, språkforskare, professor i nordiska språk i Stockholm 1982–84 och i svenska språket i Göteborg från 1984, ledamot av Svenska Akademien sedan 1999.