1. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 2. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.

 3. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 4. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 5. aderton

  aderton [a`dertån] räkn. ORDLED: ader-ton
  Svensk ordbok
 6. normerande

  norme´rande adj., ingen böjning ORDLED: norm-er-ande
  Svensk ordbok
 7. räntmästare

  rän`tmästare subst. ~n äv. räntmästarn, plur. ~, best. plur. räntmästarna ORDLED: ränt--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 8. akademist

  akademis´t subst. ~en ~er ORDLED: akadem-ist-en
  Svensk ordbok
 9. förvaltningsutskott

  förval`tningsutskott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-valt-nings--ut-skott-et
  Svensk ordbok
 10. ordlista

  o`rdlista subst. ~n ordlistor ORDLED: ord--list-an
  Svensk ordbok