1. antiintellektualism

  antiintellektualism, misstro mot människors möjlighet att med förståndets hjälp, med sakliga resonemang och vetenskapliga metoder finna lösningar på teoretiska och praktiska problem.
 2. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 3. Vetenskapsakademien

  Vetenskapsakademien, egentligen Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm, akademi grundad 1739.
 4. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.
 5. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.
 6. Vadstena-Akademien

  Vadstena-Akademien, egentligen Stiftelsen internationella Vadstena-Akademien, musikakademi, grundad 1964 av sångpedagogen Ingrid Maria Rappe ( 1915–94).
 7. Claude Lévi-Strauss

  Lévi-Strauss, Claude, född 28 november 1908, död 30 oktober 2009, fransk antropolog, professor vid Collège de France 1959–82, föreståndare för Laboratoire d’anthropologie sociale 1960–82, grundare av den strukturalistiska inriktningen inom antropologin (se strukturalism).

 8. universitet

  universitet, läroanstalt för högre utbildning och, i modern tid, forskning.

 9. Katie Eriksson

  Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.
 10. statsvetenskap

  statsvetenskap, en samhällsvetenskaplig universitetsdisciplin inriktad på studiet av politik, något som framgår klarare av utländska beteckningar på disciplinen, såsom political science (engelska), Politikwissenschaft (tyska) och science politique (franska).