1. Erik Johan Stagnelius

  Stagnelius, Erik Johan, född 14 oktober 1793, död 3 april 1823, författare; sonson till en bror till Johan Stagnell.
 2. Katie Eriksson

  Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.
 3. Post- och Inrikes Tidningar

  Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser, sedan 2007 publicerad på Bolagsverkets webbplats.

 4. Gustav Adolfs Akademien

  Gustav Adolfs Akademien, egentligen Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, akademi grundad 1932 i Uppsala i samband med 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död.
 5. Akademien för de fria konsterna

  Akademien för de fria konsterna, officiellt namn på Konstakademien.
 6. Eyvind Johnson

  Johnson, Eyvind, född 29 juli 1900, död 25 augusti 1976, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1957, Nobelpristagare i litteratur 1974.

 7. Nordens folkliga akademi

  Nordens folkliga akademi, NFA, tidigare utvecklings- och kunskapscentrum för nordisk och internationell folkbildning och vuxenundervisning.
 8. Claude Lévi-Strauss

  Lévi-Strauss, Claude, född 28 november 1908, död 30 oktober 2009, fransk antropolog, professor vid Collège de France 1959–82, föreståndare för Laboratoire d’anthropologie sociale 1960–82, grundare av den strukturalistiska inriktningen inom antropologin (se strukturalism).

 9. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 10. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.