1. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.

 2. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 3. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 4. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 5. ordlista

  o`rdlista subst. ~n ordlistor ORDLED: ord--list-an
  Svensk ordbok
 6. normerande

  norme´rande adj., ingen böjning ORDLED: norm-er-ande
  Svensk ordbok
 7. räntmästare

  rän`tmästare subst. ~n äv. räntmästarn, plur. ~, best. plur. räntmästarna ORDLED: ränt--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 8. äreminne

  ä`reminne subst. ~t ~n ORDLED: äre--minn-et
  Svensk ordbok
 9. mytisk

  my´tisk adj. ~t ORDLED: myt-isk
  Svensk ordbok
 10. akademist

  akademis´t subst. ~en ~er ORDLED: akadem-ist-en
  Svensk ordbok