1. Svenska Akademiens handlingar

  Svenska Akademiens handlingar, skriftserie för litterärt material med Svenska Akademien som ursprung: minnesanteckningar, inträdes- och direktörstal, andra texter upplästa vid akademiens sammanträden, brev ur akademiens historia m.m.
 2. Svenska Akademiens Finlandspris

  Svenska Akademiens Finlandspris, pris instiftat 1966 som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.
 3. Svenska Akademiens nordiska pris

  Svenska Akademiens nordiska pris instiftades i samband med Akademiens 200-årsjubileum 1986.
 4. Svenska Akademiens kungliga pris

  Svenska Akademiens kungliga pris instiftades 1835 av Karl XIV Johan och bekostas fortfarande av kungen ur privata medel.
 5. Svenska Akademiens översättarpris

  Svenska Akademiens översättarpris, pris instiftat 1953 med bidrag från Bonniers och Norstedts förlag, vissa år även från Rabén & Sjögrens förlag, avsett att belöna utmärkta översättningar till svenska språket.
 6. Svenska Akademiens teaterpris

  Svenska Akademiens teaterpris instiftades 1963 i samband med Kungliga Dramatiska Teaterns 175-årsjubileum.
 7. Svenska Akademiens grammatik

  Svenska Akademiens grammatik, SAG, grammatikprojekt initierat av Svenska Akademien 1986 och utgivet i fyra band 1999 med Ulf Teleman (huvudred.), Staffan Hellberg och Erik Andersson (under de första åren) som författare.
 8. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 9. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.