1. Euklides

  Euklides (grekiska Eukleidēs), grekisk matematiker verksam i Alexandria 300 f.Kr., känd för sitt banbrytande verk Elementa, från antik till modern tid den utan jämförelse mest inflytelserika inledningen till ett systematiskt, axiomatiskt-deduktivt studium av geometrins och aritmetikens grundvalar.
 2. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 3. Tomas Tranströmer

  Tranströmer, Tomas, född 15 april 1931, död 26 mars 2015, författare, psykolog, professors namn 2011, Nobelpristagare i litteratur 2011.
 4. Orhan Pamuk

  Pamuk, Orhan, född 7 juni 1952, turkisk författare, Nobelpristagare i litteratur 2006.
 5. Francis Bacon

  Bacon, Sir Francis, född 22 januari 1561, död 9 april 1626, engelsk filosof och statsman.
 6. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 7. Victor Hugo

  Hugo, Victor, född 26 februari 1802, död 22 maj 1885, fransk författare.
 8. nyplatonism

  nyplatonism, mångskiftande, starkt spekulativ filosofisk riktning som på ett eller annat sätt anknyter till den platonska traditionen.
 9. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 10. Åbo Akademi

  Åbo Akademi, svenskspråkigt universitet i Åbo, Finland.