1. universitet

  universitet, läroanstalt för högre utbildning och, i modern tid, forskning.

 2. Erik Johan Stagnelius

  Stagnelius, Erik Johan, född 14 oktober 1793, död 3 april 1823, författare; sonson till en bror till Johan Stagnell.
 3. Jean-Baptiste Colbert

  Colbert, Jean-Baptiste, född 29 augusti 1619, död 6 september 1683, fransk statsman, finansminister under Ludvig XIV och inflytelserik företrädare för en merkantilistisk politik vars mål framför allt var att öka statens förmåga att helt behärska och kontrollera den ekonomiska utvecklingen.
 4. Forskning & Framsteg

  Forskning & Framsteg, populärvetenskaplig tidskrift med tonvikt på naturvetenskap och med inslag av kultur- och samhällsvetenskap, grundad 1966 och utgiven med tio nummer per år.
 5. Verner von Heidenstam

  Heidenstam, Verner von, född 6 juli 1859, död 20 maj 1940, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1912, Nobelpristagare i litteratur 1916; jämför släktartikel von Heidenstam.
 6. Kristina Lugn

  Lugn, Kristina, 1948–2020, författare, ledamot av Svenska Akademien från 2006.

 7. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 8. Johan Ludvig Runeberg

  Runeberg, Johan Ludvig, född 5 eller 7 februari 1804, död 6 maj 1877, finlandssvensk författare, Finlands nationalskald.
 9. Akademien för de fria konsterna

  Akademien för de fria konsterna, officiellt namn på Konstakademien.
 10. Gustav Adolfs Akademien

  Gustav Adolfs Akademien, egentligen Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, akademi grundad 1932 i Uppsala i samband med 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död.