1. Høyre

  Høyre, norskt konservativt parti, bildat 1884 i samband med författningskampen mot Venstre.

 2. fackföreningsrörelsen

  fackföreningsrörelsen, samlad benämning på arbetarnas och tjänstemännens fackliga aktiviteter och organisationer.
 3. fackförbundspress

  fackförbundspress, tidningar och tidskrifter utgivna av fackliga organisationer för deras medlemmar.
 4. Akademikerförbundet SSR

  Akademikerförbundet SSR, fackförbund inom Saco som organiserar akademiker med examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar, t.ex. socionomer, beteendevetare, ekonomer, samhälls- och personalvetare.
 5. Kristliga Studentvärldsförbundet

  Kristliga Studentvärldsförbundet, engelska World Student Christian Federation, internationell ekumenisk organisation för protestantiska och ortodoxa studenter och akademiker.
 6. Agrifack

  Agrifack, tidigare fackförbund inom Saco som organiserade akademiker inom jord, skog, trädgård, miljö och nutrition.
 7. Lördagssällskapet

  Lördagssällskapet, Kronhagssällskapet , litterärt sällskap i 1830-talets Helsingfors, grundat 1830 av några unga akademiker, av vilka flera tidigare verkat inom den s.k. Åboromantiken.
 8. Presens

  Presens, akademisk kulturtidskrift utgiven 1934–38 i Uppsala.
 9. livslön

  livslön, summering av en individs samtliga löneinkomster under livet.
 10. Ludvig Holstein

  Holstein, Ludvig, 1815–92, länsgreve till Holsteinborg, dansk konservativ politiker, konseljpresident 1870–74.