1. Presens

  Presens, akademisk kulturtidskrift utgiven 1934–38 i Uppsala.
 2. livslön

  livslön, summering av en individs samtliga löneinkomster under livet.
 3. Ludvig Holstein

  Holstein, Ludvig, 1815–92, länsgreve till Holsteinborg, dansk konservativ politiker, konseljpresident 1870–74.
 4. Die Linke

  Die Linke, tyskt socialistiskt politiskt parti.

 5. Saco

  Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, centralorganisation för 21 självständiga fack- och yrkesförbund med drygt 700 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda (2020).

 6. Astrid Ehrencron-Kidde

  Ehrencron-Kidde, Astrid, född Ehrencron, 1874–1960, dansk författare.
 7. Fredrik Göransson

  Göransson, Fredrik, 1879–1960, industriman, disponent och VD vid Sandvikens Jernverk 1920–48 och styrelseordförande 1929–59, son till Henrik Göransson, sonson till Göran Fredrik Göransson.
 8. Vetenskapssocieteten i Lund

  Vetenskapssocieteten i Lund, vetenskapligt samfund, grundat 1920 av yngre akademiker som alternativ till det två år tidigare stiftade Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
 9. Erling Falk

  Falk, Erling, 1887–1940, norsk vänsterintellektuell publicist och politiker.
 10. mellanskikt

  mellanskikt, inom samhällsvetenskapen modern benämning på de snabbt växande grupper av akademiker och andra med längre utbildning som arbetar i statlig eller kommunal tjänst.