1. Akademiska Föreningen i Lund

  Akademiska Föreningen i Lund, AF, sammanslutning för studenter och äldre akademiker vid universitetet i Lund, bildad 1830.
 2. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 3. niloter

  niloter, samlingsnamn på ett stort antal folk i Sydsudan, norra Uganda, västra Kenya och norra Tanzania, vilka alla talar nära besläktade nilo-sahariska språk.
 4. Hans Granlid

  Granlid, Hans, 1926–99, författare, litteraturforskare.
 5. August Nilsson

  Nilsson, August, i Kabbarp, 1867–1952, tidningsman och politiker (socialdemokrat), redaktör för Arbetet 1900–08, senare trädgårdsodlare i Tottarp, riksdagsman 1906–19 (andra kammaren) och 1919–36 (första kammaren), 2:e vice talman 1921–29, 1:e vice talman 1929–31.
 6. Benjamin Höijer

  Höijer, Benjamin, 1767–1812, filosof, professor i Uppsala från 1809.
 7. Margaret Yorke

  Yorke (egentligen Nicholson), Margaret, född Larminie, 1924–2012, brittisk författare.
 8. tjänstemannarörelsen

  tjänstemannarörelsen, samlingsbenämning på strävanden, främst genom organisering på arbetsmarknaden, att forma en sammanhållen kategori av löntagare som inte betraktas – eller själva betraktar sig som – arbetare samt att tillvarata dennas ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen.
 9. Birgitta Odén

  Odén, Birgitta, 1921–2016, historiker, professor i Lund 1965–87, akademiker i Finlands Akademi från 1990; dotter till Sven Odén, syster till Svante Odén.

 10. Sarvepalli Radhakrishnan

  Radhakrishnan, Sarvepalli, 1888–1975,indisk filosof och diplomat, Indiens president 1962–67.