1. Hans Granlid

  Granlid, Hans, 1926–99, författare, litteraturforskare.
 2. Benjamin Höijer

  Höijer, Benjamin, 1767–1812, filosof, professor i Uppsala från 1809.
 3. Margaret Yorke

  Yorke (egentligen Nicholson), Margaret, född Larminie, 1924–2012, brittisk författare.
 4. tjänstemannarörelsen

  tjänstemannarörelsen, samlingsbenämning på strävanden, främst genom organisering på arbetsmarknaden, att forma en sammanhållen kategori av löntagare som inte betraktas – eller själva betraktar sig som – arbetare samt att tillvarata dennas ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen.
 5. Birgitta Odén

  Odén, Birgitta, 1921–2016, historiker, professor i Lund 1965–87, akademiker i Finlands Akademi från 1990; dotter till Sven Odén, syster till Svante Odén.

 6. Sarvepalli Radhakrishnan

  Radhakrishnan, Sarvepalli, 1888–1975,indisk filosof och diplomat, Indiens president 1962–67.
 7. Finlands Akademi

  Finlands Akademi, centralorgan för den vetenskapliga forskningen i Finland.
 8. lön

  lön, ersättning för arbete enligt anställningsavtal.
 9. RELX Group

  RELX Group, till 2015 Reed Elsevier, koncern bildad 1993 genom en sammanslagning av den brittiska mediekoncernen Reed International och det nederländska förlaget Elsevier.

 10. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.