1. Mälardalens högskola

  Mälardalens högskola, sedan 1993 namnet på Högskolan i Eskilstuna/Västerås, grundad 1967.
 2. Gamaliel

  Gamaʹliel d.y. (Raʹbban Gaʹmliel från Javne), sonson till Gamaliel d.ä., från cirka 85 till 110 e.Kr. ledare för den rabbinska akademin i Javne (Jamnia).

 3. Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle, tidigare Gävle/Sandvikens högskola, bildades i samband med högskolereformen 1977.
 4. Karl Begas

  Begas, Karl Joseph, 1794–1854, tysk konstnär, professor vid den kungliga akademin i Berlin från 1826.
 5. Kunstakademiet

  Kunstakademiet , egentligen Det Kongelige Danske Kunstakademi, inrättades 1754 efter förebild av akademin i Paris som en societet av målare, bildhuggare och arkitekter med tillhörande skolor (i dag Arkitektskolen, Billedkunstskolerne och Konservatorskolen).
 6. olympisk akademi

  olympisk akademi, institution för forskning och studier om den olympiska rörelsen och filosofin.
 7. Pierre Guérin

  Guérin, Pierre Narcisse, 1774–1833, fransk konstnär.
 8. Martin Wegelius

  Wegelius, Martin, 1846–1906, finländsk musikpedagog och tonsättare.
 9. Preussische Akademie der Wissenschaften

  Preussische Akademie der Wissenschaften , tysk vetenskapsakademi grundad i Berlin 1700 av Fredrik I, i praktiken ledd av filosofen Leibniz.
 10. Eva Ekeblad

  Ekeblad, Eva, född De la Gardie, 1724–86, grevinna; jämför släktartikel Ekeblad.