1. Ada Negri

  Negri, Ada, 1870–1945, italiensk författare.
 2. Pehr Elvius

  Elvius, Pehr, d.y., 1710–49, tekniker och matematiker; son till Pehr Elvius d.ä.
 3. Danske Videnskabernes Selskab

  Danske Videnskabernes Selskab, egentligen Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, dansk vetenskapsakademi för både humanister och naturvetare, grundad 1742 av historikern Hans Gram och statsminister J.L. Holstein.
 4. Skogs- och lantbruksakademien

  Skogs- och lantbruksakademien, egentligen Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, KSLA, före 1956 Kungl. Lantbruksakademien, grundad 1811, har till uppgift ”att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet”.
 5. Akademie für die Wissenschaft des Judentums

  Akademie für die Wissenschaft des Judentums grundades i Berlin 1919 på initiativ av Franz Rosenzweig.
 6. Konstantin Ostrovitianov

  Ostrovitianov, Konstantin, 1892–1969, sovjetisk ekonom, utnämnd till professor vid Moskvauniversitetet 1943, föreståndare för institutet för politisk ekonomi vid Sovjetunionens vetenskapsakademi 1947–53 och akademins vice ordförande 1953–62.
 7. Lars Erik Taxell

  Taxell, Lars Erik, 1913–2013, finländsk rättsvetenskapsman.
 8. Tessinska medaljen

  Tessinska medaljen, Tessinmedaljen , Konstakademiens främsta utmärkelse, utdelas till svensk eller utländsk bildkonstnär eller arkitekt.
 9. Fornvännen

  Fornvännen, med undertiteln Tidskrift för svensk antikvarisk forskning, utges med fyra nummer om året av Vitterhetsakademien sedan 1906, då den ersatte akademins tidigare Månadsblad samt Svenska fornminnesföreningens tidskrift.
 10. Académie Goncourt

  Académie Goncourt, franskt litterärt samfund, bildat 1896.