1. Krigsvetenskapsakademien

  Krigsvetenskapsakademien, egentligen Kungl Krigsvetenskapsakademien, KKrVA, akademi bildad 1796 på initiativ främst av sedermera generallöjtnanten G.W. af Tibell under namnet Svenska krigsmannasällskapet, 1805 ändrat till nuvarande.
 2. Xia Gui

  Xia Gui , kinesisk landskapsmålare aktiv ca 1190–1230 vid den kejserliga akademin i Hangzhou under Södra Songdynastin.
 3. Dunash ben Labrat

  Dunash ben Labrat (Labrat även Librat), även kallad al-Abrad eller Adonina Ha-Levi, ca 920–ca 990, hebreisk diktare och språkvetare.
 4. Amram bar Sheshna

  Amram bar Sheshna ( ˙Amram bar Sheshna), död ca 875, judisk teolog, ledare för den judiska akademin i Sura, Babylonien, ca 853–71.
 5. Gunnar Hallhagen

  Hallhagen (ursprungligen Benjaminsson), Gunnar, 1916–97, pianist och cembalist, lärare vid Musikhögskolan i Stockholm, professors namn 1964.
 6. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, undervisnings- och forskningssjukhus i Göteborg.
 7. Theodor Kittelsen

  Kittelsen, Theodor, 1857–1914, norsk konstnär, utbildad vid bl.a. akademin i München.
 8. Paavo Heininen

  Heininen, Paavo, född 1938, finländsk tonsättare.
 9. Fritz Jöde

  Jöde, Fritz, 1887–1970, tysk musikpedagog.
 10. Saadia Gaon

  Saadia Gaon, Sa˙adia Gaon, Saadia ben Josef, 882–942, filosof, exeget, översättare, grammatiker, diktare, religiöst överhuvud för den judiska diasporan i Babylonien, ledare för den judiska akademin i Sura (jämför gaon).