1. aklejor

  aklejor, Aquilegia, släkte ranunkelväxter med ca 50 arter i tempererade trakter på norra halvklotet.
 2. akleja

  akleja, duvblomma, Aquilegia vulgaris, art i familjen ranunkelväxter.
 3. Aquilegia

  Aquilegia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet aklejor.
 4. duvblomma

  duvblomma, annat namn på växtarten akleja.
 5. akvileja

  akvileja, art inom familjen ranunkelväxter, se akleja.
 6. aklejpokal

  aklejpokal, akvilejapokal, en silverpokal vars kupa har formen av en akleja.
 7. naturalism

  naturalism (franska naturalisme, se vidare natur), konsekvent inriktning i olika intellektuella och konstnärliga aktiviteter på enbart den omedelbart föreliggande verkligheten, som man kan direkt komma åt genom sinnena, ofta med stark betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.
 8. rutor

  rutor, Thalictrum, släkte ranunkelväxter med ca 100 arter fleråriga örter i norra tempererade regionen, tropiska Amerika samt tropiska och södra Afrika.
 9. Veit Brecher Wittrock

  Wittrock, Veit Brecher, 1839–1914, botanist, professor Bergianus och föreståndare för Bergianska stiftelsen 1879–1914 samt intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 1879–1904.
 10. ranunkelväxter

  ranunkelväxter, Ranunculaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 1 800 arter ett- till fleråriga örter och ett fåtal vedartade buskar eller lianer.