1. textiltryckning

  textiltryckning, process varigenom en tryckpasta (tjock tryckfärg) anbringas i ett visst mönster på ett textilmaterials yta.
 2. tejp

  tejp, klisterremsa av plast, papper, väv eller metall med eller utan armering och med självhäftande beläggning på den ena sidan eller bägge sidorna.
 3. varpklistring

  varpklistring, textilteknisk process där trådarna i en varp förses med en klisterfilm som skyddar dem mot nötning under vävningen och som sedan avlägsnas.
 4. klister

  klister, bindemedel använt för att sammanfoga två böjliga material (t.ex. papper eller plast) eller för att fästa ett böjligt material på ett föremål.
 5. injektering

  injektering (för etymologi se injektion), i byggtekniken åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan stelnar och antar fast form.
 6. ytbehandling

  ytbehandling, behandling av ytan på ett material eller ett föremål av estetiska skäl, dvs. för att få en visuellt tilltalande yta, eller av beständighetsskäl, dvs. för att få en yta som kan motstå mekanisk eller kemisk påverkan.
 7. UV-härdning

  UV-härdning, härdning (kemisk tvärbindning) av polymerer i lack, trycksvärta, fotoresist, tandfyllning m.m. med hjälp av ultraviolett strålning (UV-strålning).
 8. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.