1. Kongokrisen

  Kongokrisen, den politiska konflikten i Kongo (Kinshasa) i samband med och åren efter det att landet blev självständigt.

 2. feministisk litteratur

  feministisk litteratur, litterära verk med kvinnor i ledande roller och där de framställs som självständiga aktörer, inte bara som komplement till manliga gestalter eller som föremål för mäns agerande.
 3. John Bauer

  Bauer, John, 1882–1918, konstnär.
 4. utsatt område

  utsatt område, definition använd av polisen syftande på ett geografiskt avgränsat område, karakteriserat av låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället.

 5. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 6. BRICS

  BRICS, till 2010 BRIC, sammanslutning för regelbundet återkommande samråd mellan länderna Brasilien, Ryska federationen, Indien, Kina och, sedan 2010, Sydafrika.

 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. monolog

  monolog, ensamtal, en persons samtal med och för sig själv utan (inom skådespelet) närvarande åhörare, ett inslag i alla diktformer men särskilt betydelsefullt (och omstritt) inom dramatiken.
 9. Jan Vermeer

  Vermeer ( Vermeer van Delft), Jan, 1632–75, nederländsk målare, verksam i Delft.
 10. transnationalisering

  transnationalisering, process som leder till att politiska, ekonomiska och kulturella relationer i tilltagande utsträckning sker över nationsgränser.