1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. Jan Vermeer

  Vermeer ( Vermeer van Delft), Jan, 1632–75, nederländsk målare, verksam i Delft.
 3. ekonomisk sociologi

  ekonomisk sociologi, den gren av sociologin som analyserar ekonomiska fenomen med utgångspunkt i sociologiska grundsatser.
 4. commedia dell’arte

  commedia dell’arte, italiensk teaterform som uppkom i mitten av 1500-talet och höll sig levande fram till slutet av 1700-talet.

 5. freds- och konfliktforskning

  freds- och konfliktforskning, fredsforskning, vetenskap som i huvudsak vuxit fram och institutionaliserats sedan mitten av 1950-talet.
 6. industrihistoria

  industrihistoria, studier av industriell utveckling, dvs. industrins förändrade omfattning, dess innehåll, dess drivkrafter och konsekvenser.
 7. kryptovaluta

  kryptovaluta, digital valuta, virtuell valuta, oreglerat betalningsmedel som endast finns i digital form och vars värde bestäms av de aktörer som är registrerade för att handla med valutan.

 8. SpaceX

  SpaceX, Space Exploration Technologies Corp., Hawthorne, Kalifornien, amerikanskt rymdtransportföretag.

 9. samhällsplanering

  samhällsplanering, riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö.
 10. Charles (Charlie) Chaplin

  Chaplin, Sir Charles (Charlie), född 16 april 1889, död 25 december 1977, brittisk skådespelare och komiker, från 1913 till 1952 verksam i Hollywood, först som aktör i slapstickfarser, därefter även som regissör, författare, producent och kompositör till egna filmer.