1. akt

  akt, de handlingar i ett ärende eller mål som förvaras i samlad form, oftast i ett omslag eller en kappa.
 2. akt

  akt, del av skådespel, vanligen omfattande ett i tid och rum sammanhängande avsnitt av styckets händelseförlopp.
 3. edikt

  edikt (latin edictum ’kungörelse’, ’påbud’, av edico ’tillkännage’, ’påbjuda’), förordning utfärdad av en tysk kejsare eller en fransk kung under absolutismens tidevarv.
 4. Friedrich Hegel

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, född 27 augusti 1770, död 14 november 1831, tysk filosof.
 5. samlag

  samlag, akt där två eller flera personer förenas sexuellt.
 6. Glada änkan

  Glada änkan, tyska Die lustige Witwe, operett i tre akter av Franz Lehár med text av Victor Léon och Leo Stein efter Henri Meilhac.
 7. Igor Stravinsky

  Stravinsky (Stravinskij), Igor, född 5 juni (17 juni enligt nya stilen) 1882, död 6 april 1971, rysk tonsättare, fransk medborgare 1934, amerikansk 1945.
 8. Povel Ramel

  Ramel, Povel, född 1 juni 1922, död 5 juni 2007, friherre, populärmusikkompositör, pianist, revyman och författare; jämför släktartikel Ramel.
 9. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 10. Richard Wagner

  Wagner, Richard, född 22 maj 1813, död 13 februari 1883, tysk tonsättare, dirigent och författare.