1. Edmund Husserl

  Husserl, Edmund, född 8 april 1859, död 27 april 1938, tysk filosof av judiskt ursprung, professor i Göttingen och Freiburg im Breisgau, grundare av den fenomenologiska traditionen.
 2. intentionalitet

  intentionalitet, term inom den fenomenologiska filosofin för den egenskap som enligt aktfilosofin utmärker medvetandet, nämligen dess ”riktadhet”.
 3. stäv

  stäv, den yttersta vertikala kanten i fören ( förstäv) och aktern ( akterstäv) på ett fartyg, med stora variationer i form och utförande, t.ex. klipperstäv (jämför klipperskepp) och bulbstäv (jämför bulb).
 4. tequila

  tequila, spritdryck som görs av växtsaften, pulque, som finns i stammen av en viss agaveart.
 5. Dido

  Dido, Elissa, enligt den antika traditionen kungadotter från Tyros och Karthagos grundare.
 6. zaddik

  zaddik, tzaddiq, ledare och helig man inom chassidismen.
 7. Madame Butterfly

  Madame Butterfly, italienska Madama Butterfly, opera i tre akter av Puccini med text av Luigi Illica och Giuseppe Giacosa efter David Belasco och J.L. Long.
 8. Turandot

  Turandot, opera i tre akter av Puccini – musiken fullbordad av Franco Alfano ( 1876–1954) – med text av Giuseppe Adami ( 1878–1946) och Renato Simoni ( 1875–1952) efter Carlo Gozzi och Schiller.
 9. ridå

  ridå, draperi eller skärm, införd under renässansen för att dölja illusionsscenen vid föreställningens början och slut, senare även mellan akterna.
 10. ryska inbördeskriget

  ryska inbördeskriget, konflikt 1918–22 som huvudsakligen utkämpades mellan den bolsjevikiska Röda armén å ena sidan och de så kallade vita styrkorna, som huvudsakligen förenades av ett motstånd mot bolsjevikerna och en nationalistisk strävan efter att bevara det gamla Tsarryssland.