1. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.
 2. aktfilosofi

  aktfilosofi, filosofisk riktning som har Franz Brentano till upphovsman och som hävdar att medvetandet är uppbyggt av ett antal mer eller mindre självständiga akter eller psykiska fenomen.
 3. förenings- och säkerhetsakten

  förenings- och säkerhetsakten, tillägg till 1772 års regeringsform, skrivet av Gustav  III själv och framlagt till beslut på 1789 års riksdag.
 4. kanotsport

  kanotsport, kanotpaddling, tävlingssport, med grenarna racing (banlopp), maraton- och forspaddling (”fors”).
 5. roddsport

  roddsport, kapprodd med långa, smala utriggade båtar med upp till åtta roddare och en styrman och – främst i Norden – breda, inriggade båtar med en besättning på upp till fyra roddare och en styrman.
 6. skeppssättning

  skeppssättning, förhistorisk skeppsformad stensättning, vanlig i Syd- och Mellansverige och förekommande i övriga Norden, Baltikum och norra Tyskland.
 7. kyrktagning

  kyrktagning, äldre form av barna­föder­skors kyrkogång, en kyrklig rit med förebilder i Gamla Testamentet (Tredje Moseboken 12), varigenom barnaföderskan på nytt upptas i den kyrkliga och sociala gemenskapen fyrtio dagar efter förlossningen.

 8. Gustaf Mannerheim

  Mannerheim, Gustaf, född 4 juni 1867, död 28 januari 1951, friherre, finländsk militär och statsman, marskalk av Finland 1942; jämför släktartikel Mannerheim.
 9. mening

  mening, begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk reflexion.
 10. Jean Auguste Dominique Ingres

  Ingres, Jean Auguste Dominique, 1780–1867, fransk målare och tecknare.