1. tablå

  1tablå´ subst. ~n ~er ORDLED: tabl-ån
  Svensk ordbok
 2. aktivera

  aktive´ra verb ~de ~t ORDLED: akt-iv-er-ar SUBST.: aktiverande, aktivering
  Svensk ordbok
 3. förspel

  fö`rspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för--spel-et
  Svensk ordbok
 4. giftermål

  gif`termål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gift-er--mål-et
  Svensk ordbok
 5. trim

  trim´ subst. ~men el. ~met ORDLED: trimm-en
  Svensk ordbok
 6. aktivist

  aktivis´t subst. ~en ~er ORDLED: akt-iv-ist-en
  Svensk ordbok
 7. klimakterium

  klimakte´rium subst. klimakteriet ORDLED: klim-akt-eri-et
  Svensk ordbok
 8. förlig

  fö`rlig adj. ~t ORDLED: för-lig
  Svensk ordbok
 9. kastell

  kastell´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kast-ell-et
  Svensk ordbok
 10. ceremoni

  ceremoni´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: cere-mon-in
  Svensk ordbok