1. iakttagelse

  i`akttagelse subst. ~n ~r ORDLED: i-akt--tag-els-en
  Svensk ordbok
 2. hackbräde

  hack`bräde subst. ~t ~n ORDLED: hack--bräd-et
  Svensk ordbok
 3. lossna

  lossna [lås`-] verb ~de ~t ORDLED: loss-nar SUBST.: lossnande
  Svensk ordbok
 4. mellanspel

  mell`anspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mell-an--spel-et
  Svensk ordbok
 5. exakt

  exak´t adj., neutr. ~ ORDLED: ex-akt
  Svensk ordbok
 6. aktivitet

  aktivite´t subst. ~en ~er ORDLED: akt-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 7. övertro

  ö`vertro subst. ~n ORDLED: över--tron
  Svensk ordbok
 8. gråna

  grå`na verb ~de ~t ORDLED: grå-nar SUBST.: grånande; grånad
  Svensk ordbok
 9. kedjereaktion

  kedjereaktion [çä`d- el. çe`d-] subst. ~en ~er ORDLED: kedje--re-akt-ion-en
  Svensk ordbok
 10. tvivelaktig

  tvi`velaktig adj. ~t ORDLED: tvivel-akt-ig
  Svensk ordbok