1. språng

  språng subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: språng-et
  Svensk ordbok
 2. lyfta

  lyf`ta verb lyfte lyft, pres. lyfter ORDLED: lyft-er SUBST.: lyftande, lyftning; lyft (till 1)
  Svensk ordbok
 3. måne

  må`ne subst. ~n månar ORDLED: mån-en
  Svensk ordbok
 4. aktiv

  1ak´tiv adj. ~t ORDLED: akt-iv
  Svensk ordbok
 5. brista

  1bris`ta verb brast brustit brusten brustna, pres. brister ORDLED: brist-er SUBST.: bristande (till 1), bristning (till 1); brist (till 2)
  Svensk ordbok
 6. reaktion

  reaktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-akt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. bestå

  bestå´ verb bestod ~tt, ~nden el. ~dd, ~ndna el. ~dda, pres. ~r ORDLED: be-står SUBST.: bestående; bestånd (till 1)
  Svensk ordbok
 8. mästare

  mäs`tare subst. ~n äv. mästarn, plur. ~, best. plur. mästarna ORDLED: mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 9. stöt

  stöt subst. ~en ~ar ORDLED: stöt-en
  Svensk ordbok
 10. vänta

  vän`ta verb ~de ~t ORDLED: vänt-ar SUBST.: väntande (till 1); väntan (till 1)
  Svensk ordbok