1. akterut

  akterut [ak´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: akter--ut
  Svensk ordbok
 2. propeller

  propeller, anordning för framdrivning av bl.a. fartyg och flygplan.
 3. skädda

  skädda, konsolbalk som utgörs av en förlängning eller påbyggnad av kölbalken akterut.
 4. trim

  trim, skillnad i ett fartygs djupgående akterut och förut.
 5. jakt

  jakt, enmastat segelfartyg för kustfraktfart, med öppet däck och en mindre kajuta akterut.
 6. akterstäv

  akterstäv, den konstruktionsdel som längst akterut i spetsgattade båtar förbinder sidorna med varandra.
 7. logg

  logg, anordning eller apparat för mätning av fart eller tillryggalagd distans för en farkost till sjöss.
 8. pejlkvadrant

  pejlkvadrant, mätanordning akterut på (äldre) segelfartyg.
 9. låring

  låring, den del av ett fartygs sida, där denna börjar rundas in mot aktern.
 10. genua

  genua, stort försegel till segelbåtar. Genua sätts på förstaget och dras akterut förbi masten.