1. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.
 2. allmännyttigt bostadsföretag

  allmännyttigt bostadsföretag, kommunalt bostadsföretag, företag ursprungligen definierat som ägt eller kontrollerat av en kommun och förvaltande bostadsfastigheter utan enskilt vinstsyfte.
 3. sammanträdesteknik

  sammanträdesteknik, regler och praxis för mötesordning och beslutsformer i statliga och kommunala organ, i frivilliga föreningar, bl.a. folkrörelserna, i företag m.fl. organisationer.

 4. aktiebolag

  aktiebolag [ak`tsie-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aktie--bo-lag-et FÖRK.: AB
  Svensk ordbok