1. börskurs

  börskurs, det pris som en aktie noteras till på börsen.
 2. aktiemarknad

  aktiemarknad, kapitalmarknad för aktier, se kapitalmarknad.
 3. aktiebörs

  aktiebörs, börs, marknadsplats för handel med aktier.
 4. bonusaktie

  bonusaktie, aktie som ger innehavaren rätt till högre utdelning än andra slag av aktier, t.ex. A- eller B-aktier.
 5. omvänd split

  omvänd split, omvänd aktiesplit, sammanläggning, sammanläggning av flera aktier till en aktie;
 6. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 7. konvertering

  konvertering, i ekonomiska sammanhang: ändring av villkoren för konvertibelt lån, byte av skuldebrev mot aktier, byte av aktie till aktie av annat slag och byte av valutor.
 8. aktieägare

  aktieägare, aktionär, ägare av aktie, andel i aktiebolag.
 9. kursuppgång

  kursuppgång, inom ekonomin när kursen går upp på ett värdepapper, t.ex. en aktie.
 10. teckningsrätt

  teckningsrätt, den rätt som en aktieägare har att teckna aktie i samband med nyemission.