1. portföljinvestering

  portföljinvestering, ett företags innehav av minoritetsposter av aktier i andra företag.
 2. enmansbolag

  enmansbolag, aktiebolag vars samtliga aktier ägs av en enda person.
 3. blandfond

  blandfond, värdepappersfond som placerar i både räntebärande papper och aktier.
 4. indexaktie

  indexaktie, aktie vars utdelning följer konsumentprisindex (KPI).
 5. aktiekurs

  aktiekurs, det pris som en aktie handlas för vid det givna tillfället.
 6. börsintroduktion

  börsintroduktion, notering av ett företags aktier på en fondbörs för aktiehandel.
 7. aktieteckning

  aktieteckning, beställning av aktier i samband med ett aktiebolags bildande eller vid nyemission.
 8. P/E-tal

  P/E-tal, vinstmultiplikator, börskursen för en aktie dividerad med vinsten per aktie efter skatt.
 9. KGaA

  KGaA, förkortning för Kommanditgesellschaft auf Aktien, tysk företagsform där de icke personligt betalningsansvariga delägarna erhåller aktier för det kapital de satsat i företaget.
 10. teckningsbevis

  teckningsbevis, bevis som utfärdas då aktier tecknats (t.ex. vid nyemission), även om tilldelning av aktier inte skett.