1. aktionär

  aktionär [-ʃonä´r] subst. ~en ~er ORDLED: akt-ion-är-en
  Svensk ordbok
 2. gratisaktie

  gra`tisaktie subst. ~n ~r ORDLED: grat-is--akti-en
  Svensk ordbok
 3. överkurs

  ö`verkurs subst. ~en ~er ORDLED: över--kurs-en
  Svensk ordbok
 4. aktiebolag

  aktiebolag [ak`tsie-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aktie--bo-lag-et FÖRK.: AB
  Svensk ordbok
 5. generalindex

  genera`lindex subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gen-er-al--in-dex-et
  Svensk ordbok
 6. konvertibel

  2konverti´bel subst. ~n konvertibler ORDLED: kon-vert-ibl-er
  Svensk ordbok
 7. nyteckna

  ny`teckna verb ~de ~t ORDLED: ny--teckn-ar SUBST.: nytecknande, nyteckning
  Svensk ordbok
 8. teckningsrätt

  teck`ningsrätt subst. ~en ORDLED: teckn-ings--rätt-en
  Svensk ordbok
 9. aktiebrev

  aktiebrev [ak`tsie-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: aktie--brev-et
  Svensk ordbok
 10. börsyra

  börs`yra subst. ~n ORDLED: börs--yr-an
  Svensk ordbok