1. sammanläggning

  samm`anläggning subst. ~en ~ar ORDLED: samm-an--lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 2. pari

  pa´ri subst. ~t ORDLED: par-it
  Svensk ordbok
 3. verksamhetsberättelse

  ver`ksamhetsberättelse subst. ~n ~r ORDLED: verk-sam-hets--be-rätt-els-en
  Svensk ordbok
 4. utbjuda

  u`tbjuda verb utbjöd utbjudit utbjuden utbjudna, pres. utbjuder ORDLED: ut--bjud-er SUBST.: utbjudande, utbjudning
  Svensk ordbok
 5. kasinoekonomi

  kasi`noekonomi subst. ~n äv. ~en ORDLED: kas-ino--eko-nom-in
  Svensk ordbok
 6. överteckna

  ö`verteckna verb ~de ~t ORDLED: över--teckn-ar SUBST.: övertecknande, överteckning
  Svensk ordbok
 7. bolagsstämma

  bo`lagsstämma subst. ~n bolagsstämmor ORDLED: bo-lags--stämm-an
  Svensk ordbok
 8. blanka

  1blank`a verb ~de ~t ORDLED: blank-ar SUBST.: blankande, blankning
  Svensk ordbok
 9. intresserad

  intresse´rad adj. intresserat ORDLED: intr-ess-er-ad
  Svensk ordbok
 10. innehavarpapper

  inn`ehavarpapper subst. ~et äv. innehavarpappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. innehavarpappren ORDLED: inne-hav-ar--papp-er-et
  Svensk ordbok