1. kasperteater

  kasperteater, dockteater i form av en enkel portabel konstruktion som lätt kan slås upp där folk samlas, t.ex. på marknadsplatser.
 2. Magnus Norman

  Norman, Magnus, född 1976, tennisspelare.
 3. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 4. alla hjärtans dag

  alla hjärtans dag, en i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari.

 5. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.
 6. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 7. tidsbisats

  tidsbisats, bisats som anger hur den överordnade satsens aktion tidsmässigt förhåller sig till bisatsens aktion, t.ex. om den är samtidig, föregående eller efterföljande.
 8. interaktion

  interaktion, medicinsk term som i regel avser läkemedelsinteraktion, se läkemedel (Verkningssätt).
 9. Jamesonräden

  Jamesonräden, en av Leander Starr Jameson ledd militär aktion 1895–96 som syftade till att störta regeringen i boerrepubliken Transvaal.
 10. verbalsubstantiv

  verbalsubstantiv, substantiv som är avlett av ett verb.