1. dansk–svenska krig.

  dansk–svenska krig. Danskar och svenskar har ända sedan rikena grundades vid en mångfald tillfällen varit invecklade i strider mot varandra, t.ex. i slaget vid Helgeå 1026 mellan Knut den store och sveakungen Anund Jakob, eller när Danmark i början av 1200-talet deltog i inbördeskriget mellan de sverkerska och erikska släkterna.
 2. terrorism

  terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.

 3. Franz Hipper

  Hipper, Franz, 1863–1932, tysk sjömilitär, viceamiral 1915.
 4. formalscen

  formalscen, en naken stiliserad spelplats, ibland uppbyggd i olika plan som förbinds genom trappor.
 5. Hjördis Schymberg

  Schymberg, Hjördis, 1909–2008, operasångerska (sopran), hovsångerska 1943.
 6. Hillary Clinton

  Clinton (egentligen Rodham Clinton), Hillary, född Rodham 26 oktober 1947, amerikansk advokat och politiker (demokrat), utrikesminister 2009–13, presidentkandidat 2016.

 7. blixtkrig

  blixtkrig är en militär aktion som utnyttjar många soldater, militära fordon och vapen för snabba och överraskande anfall.
 8. Christoff zu Dohna

  Dohna, Christoff Delphicus zu, 1628–68, greve, militär och diplomat; jämför släktartikel Dohna.
 9. Rudolf Schwarzkogler

  Schwarzkogler, Rudolf, 1940–69, österrikisk performancekonstnär.
 10. Lucjan Żeligowski

  Żeligowski, Lucjan, 1865–1947, polsk general och politiker.