1. storläger

  storläger, benämning på fredstida sammandragning av större truppstyrkor för dubbelsidiga övningar.
 2. Actium

  Actium, ort på Greklands västkust.
 3. Ekorådet

  Ekorådet, tidigare centralt samverkansorgan under regeringen som hade till uppgift att följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten i samhället, tidigt uppmärksamma nya inslag i den ekonomiska brottsligheten, samordna planering och myndighetsgemensamma aktioner samt utvärdera och analysera insatserna.
 4. interaktion

  interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.
 5. Fia-Stina Sandlund

  Sandlund, Fia-Stina, född 1973, konstnär.
 6. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.
 7. Lidice

  Lidice, tyska Liditz, gruvsamhälle 35 km väster om Prag, Tjeckien.
 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 10. biomekanik

  biomekanik, system för skådespelarträning och rörelse på scenen, utvecklat av den ryske teatermannen Vsevolod Meyerhold.