1. förestava

  fö`restava verb ~de ~t ORDLED: före--stav-ar SUBST.: förestavande, förestavning
  Svensk ordbok
 2. rensning

  ren`sning subst. ~en ~ar ORDLED: rens-ning-en
  Svensk ordbok
 3. aktie

  aktie [ak´tsie] subst. ~n ~r ORDLED: akti-en
  Svensk ordbok
 4. agera

  agera [age´-] verb ~de ~t ORDLED: ag-er-ar SUBST.: agerande, agering; aktion
  Svensk ordbok
 5. vändning

  vän`dning subst. ~en ~ar ORDLED: vänd-ning-en
  Svensk ordbok
 6. handling

  han`dling subst. ~en ~ar ORDLED: handl-ing-en
  Svensk ordbok