1. Ludwig Rubiner

  Rubiner, Ludwig, pseudonym för Ernst Ludwig Grombeck, 1881–1920, tysk författare.
 2. Stonewall-upploppet

  Stonewall-upploppet, benämning på ett upplopp 28–29 juni 1969, vilket utlöstes av en sedvanlig polisrazzia mot gaybaren Stonewall Inn i New York.
 3. formalscen

  formalscen, en naken stiliserad spelplats, ibland uppbyggd i olika plan som förbinds genom trappor.
 4. storläger

  storläger, benämning på fredstida sammandragning av större truppstyrkor för dubbelsidiga övningar.
 5. Actium

  Actium, ort på Greklands västkust.
 6. Ekorådet

  Ekorådet, tidigare centralt samverkansorgan under regeringen som hade till uppgift att följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten i samhället, tidigt uppmärksamma nya inslag i den ekonomiska brottsligheten, samordna planering och myndighetsgemensamma aktioner samt utvärdera och analysera insatserna.
 7. interaktion

  interaktion, samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.
 8. Fia-Stina Sandlund

  Sandlund, Fia-Stina, född 1973, konstnär.
 9. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 10. Dardanellerna

  Dardanellerna, turkiska Çanakkale Boǧazı, antikens Hellesponten, sundet mellan Egeiska havet och Marmarasjön.