1. preteritum

  preteritum, ett finit tempus vars grundbetydelse är förfluten tid, dvs. en tid som i sin helhet ligger före talögonblicket.

 2. nentser

  nentser, nener, nenetser, i äldre litteratur samojeder, juraker och juraksamojeder, ett samojediskt folk.
 3. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 4. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 5. hindi

  hindi, hindī, nyindoariskt språk (se indoariska språk) som jämte engelska är Indiens nationalspråk och talas av drygt 313 miljoner (2009).
 6. aktionssätt

  aktionssätt [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: akt-ions--sätt-et
  Svensk ordbok
 7. resultativ

  resultativ [-i´v el. res´-] adj. ~t ORDLED: re-sult-at-iv
  Svensk ordbok
 8. aspekt

  aspek´t subst. ~en ~er ORDLED: a-spekt-en
  Svensk ordbok