1. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 2. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 3. Mars

  Mars är en av planeterna i vårt solsystem.
 4. insekter

  insekter är leddjur med sex ben. Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp.
 5. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 6. sårbar plats

  sårbar plats är ett geografiskt område där naturkatastrofer kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen.
 7. igelkott

  igelkott är ett djur som trivs i närheten av människor.

 8. harar

  harar är djur som är anpassade till att springa fort för att fly undan fiender.

 9. Stefan Löfven

  Stefan Löfven är partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012 och Sveriges statsminister sedan 2014.

 10. däggdjur

  däggdjur är den grupp (”klass”) djur som människan tillhör.