1. aktiv journalistik

  aktiv journalistik, idrottsevenemang, nöjestillställningar m.m. arrangerade av tidningar i säljfrämjande syfte.
 2. aktiv dämpning

  aktiv dämpning, metod att minska vibrationer genom att motarbeta dem med en excitation som ligger i motfas med den ursprungliga.
 3. aktiv identifikation

  aktiv identifikation, juridiskt uttryck som innebär att någon är skadeståndsansvarig på grund av annans handlande.
 4. aktiva fiskeredskap

  aktiva fiskeredskap avser inom yrkesfisket fångstredskap som under fångandet rör sig aktivt, t.ex. trål som bogseras av fiskefartyg eller ringnot som sätts ut från fartyg omkring ett fiskstim.
 5. aktiv dödshjälp

  aktiv dödshjälp, handlande som medför att livet förkortas hos en svårt och obotligt sjuk person och som utförs enbart i den avsikten.
 6. Aktiv hushållning

  Aktiv hushållning, statlig byrå för konsumentupplysning, inrättad 1940 som en del av den statliga kristidsförvaltningen under andra världskriget.
 7. aktiv galax

  aktiv galax, stjärnsystem i vars kärnparti energiproduktionen till en väsentlig del härrör från andra källor än normala stjärnor.
 8. aktiv legitimation

  aktiv legitimation, juridisk term för att en borgenär kan bevisa att han har rätt att kräva att en gäldenär infriar sin skuld eller annan förpliktelse på förfallodagen.
 9. aktiv transport

  aktiv transport, transport av molekyler genom ett biologiskt membran, varvid en skillnad i koncentration bildas mellan de två lösningar som omger membranet.
 10. aktiv optik

  aktiv optik, metoder för att kontrollera och styra optiska element som annars skulle deformeras genom t.ex. mekanisk nedböjning eller värmeeffekter.