1. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 2. EU-rätt

  EU-rätt, EG-rätt, sammanfattande benämning på det regelverk som tillämpas inom Europeiska unionen (EU) och vars grundläggande bestämmelser finns i Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) och Amsterdamfördraget.
 3. intentionalitet

  intentionalitet, term inom den fenomenologiska filosofin för den egenskap som enligt aktfilosofin utmärker medvetandet, nämligen dess ”riktadhet”.
 4. flygplan

  flygplan är en flygmaskin med stela (fasta) vingar.
 5. Pär Lagerkvist

  Lagerkvist, Pär, född 23 maj 1891, död 11 juli 1974, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1940, fil. hedersdoktor 1941, Nobelpristagare i litteratur 1951.
 6. ryska inbördeskriget

  ryska inbördeskriget, konflikt 1918–22 som huvudsakligen utkämpades mellan den bolsjevikiska Röda armén å ena sidan och de så kallade vita styrkorna, som huvudsakligen förenades av ett motstånd mot bolsjevikerna och en nationalistisk strävan efter att bevara det gamla Tsarryssland.

 7. Michel Foucault

  Foucault, Michel, född 15 oktober 1926, död 25 juni 1984, fransk idéhistoriker och filosof, professor i idéhistoria vid Collège de France från 1970.

 8. Friedrich Hegel

  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, född 27 augusti 1770, död 14 november 1831, tysk filosof.
 9. konfirmation

  konfirmation, kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet.

 10. skärgård

  skärgård är ett område med öar av olika storlek utanför en kust.