1. konfirmation

  konfirmation, kyrklig välsignelsehandling med anknytning till dopet, i vissa kyrkor en handling som bekräftar dopet.

 2. Igor Stravinsky

  Stravinsky (Stravinskij), Igor, född 5 juni (17 juni enligt nya stilen) 1882, död 6 april 1971, rysk tonsättare, fransk medborgare 1934, amerikansk 1945.
 3. Stasi

  Stasi, egentligen Ministerium für Staatssicherheit, MfS, Östtysklands säkerhets- och underrättelsetjänst.
 4. samlag

  samlag, akt där två eller flera personer förenas sexuellt.
 5. mening

  mening, begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk reflexion.
 6. actor

  actor, aktor, kärandepart i rättegång.
 7. Richard Wagner

  Wagner, Richard, född 22 maj 1813, död 13 februari 1883, tysk tonsättare, dirigent och författare.
 8. slutledning

  slutledning, akt eller tankeoperation varigenom man på grundval av sanningen hos ett eller flera påståenden, s.k. premisser, får kännedom om (sluter sig till) sanningen hos ett nytt påstående, slutsatsen eller konklusionen.
 9. Povel Ramel

  Ramel, Povel, född 1 juni 1922, död 5 juni 2007, friherre, populärmusikkompositör, pianist, revyman och författare; jämför släktartikel Ramel.
 10. habitus

  habitus, disposition eller beskaffenhet som gör att någon vanemässigt förhåller sig på ett visst sätt.